Managons historia

2003

2004

2005

2009

2015

2016

2017

2020

2022

Frank säger upp sitt fasta och trygga jobb i Oslo och flyttar i december till sin käresta i Uppsala. Planen är även att starta egen verksamhet som konsult och instruktör inom IT övervakningslösningar baserat på HP OpenView. En massa kartläggningarbete följer, som t.ex. att ta reda på hur man startar en firma i det för honom nya hemlandet Sverige. Samtidigt påbörjas arbetet med att friska upp bokförningskunskaperna och hitta ett bra program för detta. Han tycker det är lite roligt och en lagom utmaning att även hantera allt det administrativa själv.

Den enskilda firman Managon registreras hos Patent- och registreringsverket och Riksskatteverket som det het den gången. Frank är uppvuxen i Larvik, Norge, på en plats som heter Gon. Han är alltså en "man á Gon" och därmed var firmanamnet givet; det blev Managon! Namnet syftar även på firmans planerade verksamhet, nämligen IT Management.


Under hela året kommer det regelbundna instruktöruppdrag från Hewlett-Packard i Kista, Stockholm, på deras OpenView NNM & OMW kundkurser. Det första konsultuppdraget kommer från den norska kunden Skagerak Energi. Det första svenska konsultuppdraget kommer från Helsingsborgs stad.

Ett uppdrag på två dagar per vecka över två månader påbörjas, hos Hennes & Mauritz i centrala Stockholm. Detta skulle visa sig att bli en mycket bra kund för Managon. Samarbetet fungerade väl och uppdraget varade i totalt 10 år, det mesta av perioden på 100% basis.

Den sista utbildningen hålls för både HP Sverige och HP Norge. HP har vid detta läge centraliserat administrationen av alla sina europeiska utbildningar till ett huvudkontor på kontinentet, med hårt pressade priser för instruktörer som en av konsekvenserna. Managon kommer fram till att det inte är affärsmässigt lönsamt att fortsätta samarbetet på detta område.

Uppdraget hos H&M supplerades av andra större och mindre uppdrag för olika kunder, de flesta i Sverige, men även vissa i Norge och Danmark. Som t.ex. Københavns Lufthavne på Kastrup. Fr.o.m. augusti 2014 arbetar jag 40% för H&M och 60% för ICA i Sundbyberg som ersättare till en som går på lång pappaledighet.

Uppdraget hos H&M tar slut i juni, efter 10 år. H&M har stegvis outsourcat olika delar av sin IT-verksamhet till ett indiskt bolag, och nu har turen kommit till avdelningen för IT-övervakning. Konsulter sparkas ut och de fast anställda erbjuds nya roller. ICA-uppdraget tar som planerat slut ungefär samtidigt.


Managon bildas om till ett aktiebolag, Managon AB. Det första uppdraget genom det nya bolaget blir för TeliaSonera i Farsta. Uppdraget påbörjas hösten 2015 och har en varighet på ett år.

Uppdraget hos TeliaSonera, som i mellantiden har bytt namn till bara Telia är slut. Nytt 1/2-års uppdrag hos ComHem påbörjas i augusti.

Et nytt uppdrag påbörjas, denna gång för Skatteverket i Solna. Kontraktet innehåller att antal optioner på förlängningar och samtliga av dessa nyttjas.

Nytt uppdrag hos Skatteverket påbörjas. Coronapandemin gör att arbetet i långa perioder sker på distans.

Skatteverket flyttar sitt huvudkontor från Solna till Sundbyberg. Managon AB:s uppdrag löper på som tidigare, fast numera i mycket trevliga och moderna aktivitetsbaserade lokaler.